Skip to main content

rmCBTC

rcMAV systém
Systémy pro metro

rmCBTC systém automatického řízení vlaků

Systém automatického řízení vlaků rmCBTC® je fundamentální systém řízení provozu, který byl navržen tak, aby splňoval požadavky pro jeho různé aplikace, jako je městská železnice (tj. metro, "lehká" železnice, příměstská železnice atd.), vyhrazené vlakové tratě a seřaďovací nádraží.

Systém rmCBTC® je systém třídy CBTC (Communication-Based Train Control, IEEE 1474 standard) a k řízení vlaků využívá obousměrný bezdrátový přenos dat mezi infrastrukturou a kolejovými vozidly. S ohledem na účel tohoto systému, kterým je zvýšení efektivity a bezpečnosti v železniční dopravě, byly bezpečnostní zásady a hardwarová platforma založeny na interoperabilním systému ERTMS/ETCS.

Z hlediska funkčnosti i hardwaru se architektura systému dělí na:

  • rmCBTCs - traťový subsystém, včetně rozhraní pro systémy existující v infrastruktuře;
  • rmCBTCp - palubní subsystém, včetně rozhraní pro systémy existující ve vozidlech.

Systém může být implementován buď v rozšířené verzi rmCBTC+, nebo v základní verzi podle požadavků zákazníka a specifik daného zařízení. Rozšířená verze umožňuje řídit smíšený provoz vlaků díky informacím ze stacionárních zařízení.

Stacionární subsystém rmCBTCs komunikuje se subsystémem rmCBTCp instalovaným ve vozidlech prostřednictvím obousměrného bezdrátového přenosu dat (WLAN / LTE / TETRA / atd.).

rcMAV systém