Skip to main content

Svět digitálních sítí

Koncepční řešení na míru, integrace kabelových a bezdrátových řešení, profesionální podpora.

Svět digitálních sítí

Síťová řešení

Digitálních sítě v infrastruktuře a mobilních prostředcích

Koncepční návrh řešení a realizace digitálních sítí na míru pro propojení zařízení a technologických bloků v infrastruktuře i v mobilních prostředcích za použití moderních technologií pro přenos dat v kritických aplikacích (ATP / ATC / CBTC / ETCS, aj.) a/nebo pro libovolné aplikace s přenosem velkého množství dat v podobě videa, hlasu a jiných dat v síti.

Základní popis

Navrhneme Vám optimalizované řešení:


pro INFRASTRUKTURU

Propojení malých i velkých technologických celků (stovky zařízení) a jejich integrace do páteřní datové sítě o rychlosti 10 Gbit/s s danou topologií. 

Navrhneme řešení se síťovými přepínači/routery (L2/L3) o vysoké výkonu s možností vytvoření vysokorychlostní páteřní sítě 10 Gb/s s rozšířením pro připojení HSR sítí s nulovou dobou obnovy pro vytvoření široké sítě s integrací vysokého počtu zařízení pro libovolné aplikace s přenosem velkého množství videa, hlasu a dat po síti. 

Námi nabízené hardwarové řešení síťového přepínače kromě základních funkcí obsahuje také integrovanou CPU jednotku (počítač), propojený se síťovým přepínačem prostřednictvím interní sběrnice, založený na více-jádrovém procesoru Power Architecture® T2080 s vysokým výpočetním výkonem, který poskytuje vysokou úroveň šifrování pro aplikace kybernetické bezpečnosti a vytváří tak silný nástroj na řízení přenosů dat v sítích s možností instalace doplňkových aplikací pro řízení a zabezpečení provozované sítě.

Nabízíme i řešení na propojení infrastruktury s mobilními prostředky prostřednictvím bezdrátových komunikačních sítí s vysokou propustností, vysokou spolehlivostí spojení a vysokou úrovní zabezpečení a řízením datových přenosů mezi infrastrukturou a mobilním prostředkem pro přenos dat v kritických aplikacích (ATP / ATC / CBTC / ETCS, aj.) a/nebo pro libovolné aplikace s přenosem velkého množství dat v podobě videa, hlasu a jiných dat.

pro MOBILNÍ prostředek:

Návrh a realizace optimalizovaného řešení pro vybavení mobilního prostředku (vozidlo, vlaková souprava, apod.) pro propojení instalovaných technologických bloků s řízeným provozem dat v síti. 

V rámci potřeby propojit systémy/aplikace ve vozidle s jejich protějškem w infrastruktuře nabízíme řešení založené na bezdrátových komunikačních sítích s vysokou propustností, spolehlivostí spojení a vysokou úrovní zabezpečení a řízením datových přenosů mezi vozidlem a infrastrukturou pro přenos dat v kritických aplikacích (ATP / ATC / CBTC / ETCS, aj.) a/nebo pro libovolné aplikace s přenosem velkého množství dat v podobě videa, hlasu a jiných dat.

PODPORA

V rámci dodaných datových sítí poskytujeme odborné konzultace, poradenství a profesionální podporu při jejich správě a rozšiřování. 

Síťová řešení
Svět digitálních sítí

Bezdrátová digitální síťová řešení

WLAN digitální sítě, sítě MESH

Svět digitálních bezdrátových sítí, které mohou propojit jakékoli zařízení / technologii / systém a aplikaci prostřednictvím komunikačních zařízení WLAN s rychlostí až 300 Mbit/s. Jakékoli řešení založené na zařízeních WLAN, které může propojit váš systém (kritické aplikace/systémy, kamerové dohledové systémy, systémy hlasové komunikace na bázi IP, diagnostiku a obecný přenos dat) s infrastrukturní sítí prostřednictvím standardního kabelového/optického propojení nebo prostřednictvím sítě MESH.

Síťová řešení